پروژه پلاس

چند رشته تحصیلی داریم

انتخاب رشته دبیرستان

انتخاب رشته دبیرستان

در نظام جدید آموزشی دانش آموزان پایه نهم بعد از امتحانات خرداد ماه باید انتخاب رشته تحصیلی را انجام بدهند،…