پروژه پلاس

مکانیکی خودرو

چطور تعمیرکار خودرو شویم

چطور تعمیرکار خودرو شویم ؟

شغل مکانیکی ( تعمیرات ) خودرو یکی از پرطرفدارترین مشاغل می باشد . تعمیر خودرو به فعالیت تشخیص، تعمیر و…