پروژه پلاس

تجربی یا ریاضی ؟

رشته تجربی یا ریاضی ؟

تجربی یا ریاضی ؟

شما دانش آموزان عزیز پایه نهم در مرحله حساسی از زندگی خود قرار دارید: انتخاب رشته. تصمیمی که باید برای…