پروژه پلاس

انتخاب رشته

انتخاب رشته دبیرستان

انتخاب رشته دبیرستان

در نظام جدید آموزشی دانش آموزان پایه نهم بعد از امتحانات خرداد ماه باید انتخاب رشته تحصیلی را انجام بدهند،…