پروژه پلاس

حساب کاربری

ورود

عضویت

سایت پروژه پلاس متعهد می شود طبق سیاست امنیت اطلاعات ، اطلاعات خصوصی کاربران را حفظ و نگهداری کند و برای دیگر اشخاص فاش نکند.
سایت اطلاعات شخصی کاربران را برای اشخاص ثالث آشکار نمی کند مگر در مواردی که آشکار سازی اطلاعات شخصی کاربران برای مراجع قضایی ذیصلاح و یا افرادی که دارای صلاحیت قانونی هستند و یا حکم قضایی دارند الزامی باشد.
سایت با هرگونه فعالیت مخرب و اسپم به شدت برخورد خواهد نمود و در صورت تخلف اکانت متخلف را بلاک می کند و بدیهی است که فرد خاطی دیگر مجاز به استفاده از خدمات سایت نمی باشد .
سایت مجاز است تا در صورت مشاهده هرگونه اکانت جعلی که برای خراب کاری یا تست در سیستم ایجاد شده اند ، اکانت مربوطه را بلاک یا حذف نماید.

دیجی نرسینگ😉

بزرگترین و معتبرترین منبع آموزش پرستاری